Stok müzik kullanmak ne kadar doğru?

Stok müzik

Stok müzik kullanmak ne kadar doğru?      Genel bir ifade ile stok müzik kullanmak doğru ya da yanlış diyemeyiz. Ancak hedefler ve zaman faktörünü göz önünde bulundurulduğunda stok müzikleri ne zaman kullanmanın doğru ne zaman yanlış olacağını söyleyebiliriz.      Stok müzikler, genellikle eser sahibi tarafından belli bir komisyon oranı ile müzik kiralama ve […]

Telif Hakkı Nedir ?

telif hakları

Telif Hakkı Nedir? Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır.   Telif Hukukunun Gerekliliği ·      1948 Tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 27’inci Maddesi: “1. Herkes toplumun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, bilim alanındaki ilerleyişe katılmak ve bundan yararlanmak hakkına sahiptir. 2. Herkesin […]